POSLANIE LDCH ŠTIAVNIČKA

 

Hlavným cieľom činnosti našej liečebne je krédo urobiť pre našich pacientov všetko, čo je medicínsky a ľudsky možné, vo sfére prinavracania ich podlomeného zdravia ako aj ústredného riešenia ostatných problémov, ktoré sprevádzajú ťažko chorého človeka.

Chceme dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich pacientov, ich príbuzných, ale aj našich zamestnancov v režime vyrovnaného hospodárenia nášho zdravotníckeho zariadenia.

 

Pre trvalé napĺňanie tohto cieľa, vedenie liečebne určilo nasledovnú politiku kvality:

·        Využívanie systémového prístupu k manažérstvu kvality a zvyšovanie odbornej úrovne personálu sú hlavné zdroje k úspešnej činnosti nášho zariadenia.

 

·        Neustále zlepšovať všetky činnosti organizácie vedúce k spokojnosti našich pacientov.

 

·        Vytvárať také pracovné prostredie, aby sme podporovaním dôvery, zodpovednosti, motivácie a partnerstva vylučovali možnosť vzniku chýb.

 

·        Vytyčovať a pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostatné ciele liečebne.

 

·        S odpadmi, obalmi a zdravotným materiálom nakladať tak, aby nedošlo k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

 

·        Priebežne monitorovať spokojnosť, požiadavky a očakávania našich pacientov s cieľom byť úspešný vo vytvárajúcom sa konkurenčnom prostredí.

 

Apríl, 2006

 

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa