POSLANIE LDCH ŠTIAVNIČKA

 

Úplné vyzdravenie starého človeka (geriatrického pacienta) veľmi často nie je možné. Jeho ochorenia vznikajú ako dôsledok vekového opotrebovania orgánov a systémov – sú to degeneratívne, t. j. neopraviteľné poškodenia. Odbornou liečbou sa ale týmto pacientom dá zmierniť ich utrpenie, čo je jedným z hlavných poslaní našej činnosti.

Druhým poslaním našej práce je snažiť sa zo všetkých síl našim pacientom vrátiť sebestačnosť – t. j. schopnosť pohybu v nevyhnutnom priestore a stabilizovať mentálne funkcie do tej miery, aby mali pod kontrolou svoju činnosť.

Nepohyblivý a duševne zmenený človek je obrovské bremeno pre svoje najbližšie okolie, veľkou záťažou pre štát, nešťastím pre seba samého. Ak vie starý človek kráčať a vie si uvedomiť, kam ide, v elementárnom ponímaní sa stáva bezproblémovým.

 

 

 

horizontal rule

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa