Osoby ustanovené internou smernicou na účely poskytovania informácií na základe zákona 211/2000 Z. z.:

 

  Mgr. Zuzana Poláková

riaditeľ a štatutárny zástupca LDCH Štiavnička

priamy kontakt: 044/4352210

 

Ing. Ján Baďo

vedúci hospodársko - technického úseku

priamy kontakt: 044/4352590

 

 

 

 


Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa