Vybrané prístrojové vybavenie LDCH Štiavnička

          

        Rehabilitačná telocvičňa

    Tréning na schodíkoch pomáha zlepšovať stabilitu pacienta

 

 

Rôzne prístroje, náradia, rotoped, šlapadlá umožňujú zlepšiť   
    pohybové schopnosti pacientov po úrazoch, NCMP a pod.    

 

Multifunkčný elektroliečebný prístroj        

Rehabilitačný prístroj na stimuláciu pohybového ústrojenstva

 

 

Kvalitné a pohodlné sanitné vozidlo na prepravu pacientov na   prípadné vyšetrenia realizované mimo liečebne, príp. odvoz po   ukončení liečby v LDCH Štiavnička   

 

LDCH ďalej disponuje rôznymi typmi antidekubitných matracov na prevenciu a liečbu dekubitov.

Moderné technológie poskytujú široké možnosti rehabilitácie. LDCH Štiavnička sa usiluje sledovať trendy v ich vývoji a priniesť svojim klientom modernú rehabilitačnú starostlivosť.

 

horizontal rule

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa