Objednávky  rok 2013  rok 2014  rok 2015  rok 2016  rok 2017   rok 2018  rok 2019  rok 2020   rok 2021  rok 2022

Faktúry       

 

 

 

 

 

 

 

 

LDCH úvod politika kvality vybavenie LDCH informácie obstarávanie lokalita žiadosť o prijatie zmluvy objednávky, faktúry