Podrobnejšie informácie o LDCH Štiavnička

 

LDCH Štiavnička sa nachádza v katastri obce Štiavnička, na východnom okraji mesta Ružomberok.

LDCH vznikla v roku 1985 ako prvé zariadenie tohto druhu v celom bývalom stredoslovenskom kraji.

Náplňou našej činnosti je ústavná (lôžková) starostlivosť pre starých a dlhodobo chorých občanov.

LDCH Štiavnička je jediným zdravotníckym zariadením tohto druhu na území štyroch okresov: Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice. Okrem toho čoraz viac pacientov preberáme do nášho zariadenia z okresu Banská Bystrica a Poprad.

Naša kmeňová spádová oblasť je do 400 000 obyvateľov.

 

Lôžkovú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v dvoch pavilónoch:

 

A pavilón s pôvodnou kapacitou 57 postelí

B pavilón s kapacitou 34 postelí

 

Našimi klientmi sú pacienti:      

*      po NCMP –  náhlych cievnych mozgových príhodách (40 %)

*      so stratou pohyblivosti ako následok iných somatických ochorení (20 %)

*      po zlomeninách dolných končatín (najmä krčku stehennej kosti), operovaní, neoperovaní, kĺbové náhrady

 

80 % pacientov prijímaných do našej liečebne má poruchy mobility.

60 % našich pacientov je duševne alterovaných a inkontinentných.

Dotazník spokojnosti pacienta - požiadavka NKÚ SR na zverejnenie

 https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-spokojnosti-pacienta


Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa