Sídlo:                         Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

                                   034 01  Ružomberok

Forma organizácie: štátna príspevková organizácia

                                   v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR                      

Štatutárny orgán:     Mgr. Zuzana Poláková, riaditeľ

IČO:                           17336171

DIČ:                           2020589065

Telef. kontakt:          044/4323162    044/4323163

Fax:                           044/4325827                                                                                                       

E-mail:                      ldch@ldch.sk

Návštevné hodiny k pacientom:zakázané, informácie  o zdravotnom  stave  pacienta  v pracovné dni  pondelok až piatok od 12:30 do 13:30 hod.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na logo v pravej hornej časti stránky.

horizontal rule

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa