Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
40964/RK Windows centrum, s.r.o. dodávka a montáž hliníkových dverí/zmluva o dielo 6157,47 MZSR LDCH Štiavnička 23.8.2006 30.9.2006  
3.6.2008 Ing. Miloš Ladický, ELMED rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient/zmluva o dielo 10383,42 MZSR LDCH Štiavnička 28.8.2008 26.9.2009  
ZQ 278/06 PQM, s.r.o. certifikačná previerka/zmluva na certifikáciu SMK 2686,04 MZSR LDCH Štiavnička 18.9.2006 31.12.2009  

 

 

 

 

zmluvy LDCH uvodna