Na základe pokynov Ministerstva zdravotníctva SR zverejňujeme nasledovné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDCH úvod politika kvality vybavenie LDCH informácie obstarávanie lokalita žiadosť o prijatie zmluvy objednávky, faktúry